SAFETY SAFETY SAFETY - GÜVENLİK, GÜVENLİK, GÜVENLİK

Giriş Yapmak İçin Buraya TıklayınızGökyüzündeki uçaklarımızın sayısı arttıkça, güvenlik ihtiyacımız da artmaktadır.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün  (ICAO) 28000 hava kazasını incelediği raporuna gore sorunların %70'i dil karışıklığından meydana geliyor.ICAO standartlarına gore uluslararası uçuş yapan tüm pilotlar ve uluslararası uçuşlarda trafik kontrolörlüğü yapan tüm kişilerin belli bir seviyede İngilizce bilmesi zorunludur.

Bu İngilizce seviyesi ise ICAO Operational Level 4 (ICAO Seviye 4 İngilizce Yeterliliği) olarak bilinir. ICAO tarafından geliştirilen dil
tanımlayıcılarını burada bulabilirsiniz.

KARŞILAŞTIĞINIZ EN BÜYÜK SORUN

Pilotların ve hava kontrolörlerin yoğun ve çok değişken bir tempoda çalışmalarından dolayı bu kişileri klasik sınıf içi eğitim almaları onlar için kullanışsız ve verimsiz olur. Fakat, günümüzdeki teknoloji yaşadığımız hayat üzerinde olduğu gibi yeni bir dili öğrenme yöntemlerimiz üzerinde de etkili ve bize yeni fırsatlar sunuyor.

Bağımsız çalışma programları öğrencilere geniş fırsatlar ve esneklik sağlıyor ve böylece öğrenciler istedikleri yerde ve zamanda istedikleri hızda çalışıyorlar. Bu tür programlar daha once de kelime, dilbilgisi ve dinleme yeteneklerini geliştirmede öğrencilere yardımcı olmuştu. Ancak, bu programlar öğrencinin konuşma yeteneği açısından etkisiz kalmıştı. Ta ki bugüne kadar!

ORTAK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Uçuş İngilizcesi eğitimi ve Ses Tanıma teknolojisi konusunda Mayflower College ve Carnegie Speech'in önde gelen uzmanları bir araya gelerek bu eşi benzeri olmayan çevrimiçi /online değerlendirme ve eğitim çözümünü sizlere sundular.

CLIMB LEVEL 4

Climb Level 4 internet üzerinden yürütülen İngilizce eğitimi ve değerlendirme sistemidir.

Climb Level 4, sınıftan bağımsız çalışmalarla hava trafik kontrolörlerinin ve pilotların ICAO tarafından istenen dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlar. Ses Tanıma teknolojisindeki son gelişmeleri takip ederek ICAO level 4 sınavında size gereken 6 dil yeteneğini ve aşağıdaki becerileri kapsar:

 Telaffuz
 Kelime bilgisi
 Dilbilgisi
 Anlama
 Akıcılık
 Etkileşim

Climb Level 4, ayrıca şu anda İngilizce seviyesi ICAO level 3 ya da 4 olan ve bu seviyeyi ICAO 4 ya da 5'e yükseltmek isteyen pilotlar ve kontrolörler için de uygundur.

Climb Level 4'te kullanılan materyaller ve alıştırmaların hepsi uçuşla ilgili konulardır böylece öğrencilerin ilgisi canlı tutulmaktadır.

Eğitim programı boyunca, öğrenciler istedikleri zaman yardım alabilir, cevaplarını
kontrol edebilir ya da doğru cevapları görebilir. Bu da öğrencilerin her zaman denetim
altında olduğu anlamına gelir.

CL4- ASSESSMENT - DEĞERLENDİRME

Eğitim programına başlamadan once öğrenciler başlangıç sınavına girmek zorundadırlar. Buna benzer bir sınav, programın sonunda öğrencinin gelişimini ölçmek için tekrardan yapılır.

Sınav 45 dakika sürer ve dinleme, dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen 140 sorudan oluşur. Sınav sonucu ise ICAO skorunun yanında yüzde olarak da gösterilir.

Example questions - Örnek sorular:

  Sometimes we are put in a holding pattern _____ thirty minutes or more.
during
Since
While
For
 
  Noise abatement procedures must be followed _____ noise.
for to reduce
it reduce
Reduce
to reduce
  Read the next 2 questions and then click here
Diğer iki soruyu okuyun ve sonra buraya tıklayın
  What is the take-off runway number?

05

07

06

03
 
  Which taxiway is closed?

zulu

Alpha

Bravo

Charlie

CL4 TRAINING PROGRAMME

Metne, görmeye, duymaya ve konuşmaya bağlı alıştırmalarımız gibi Eğitim Programındaki alıştırmalarımız birbiriyle etkileşimlidir ve çok geniş bir yelpazeye yayılır. Tüm alıştırmalar uçuşla ilgili konuları temel alır ve pilot-kontrolör mesajları, hava durumu raporları, ATIS (Otomatik Terminal Bilgi Servisi) bilgileri ve diğer özgün kaynakları içerir.

KAYNAKLAR

Aşağıdaki kaynakları tüm öğrencilerimiz kullanabilir:

Speaking Professor
Konuşan Profesör
Aviation Wordbook
Uçuş Kelime Kitabı
Dictionary
Sözlük
Grammar Reference Book
Dilbilgisi Referans Kitabı
Messaging system
Mesaj Sistemi
 

 Konuşan Profesör: Bu araç yazıları seslere dönüştürür. Bu sayede dinleyeceğiniz sesin kadın ya da erkek, İngiliz ya da Amerikan aksanı olmasına siz karar veriyorsunuz. Böylece öğrenciler aynı anda hem okuyup hem dinleyebildiği için bu araç öğrencilerimiz için son derece faydalıdır.

 Uçuş Kelime Kitabı: Bu kaynak, ICAO dil yeterlilik sınavı için gerekli olan ve en çok önem taşıyan 2000 kelimeyi içerir. Her kelimenin yanında o kelimenin bağlamını da açıklayan bir örnek cümle bulunur. Öğrenciler, kelimleri konuta, dilbilgisine ya da alfabetik olarak arayabilirler. Buna ek olarak öğrenciler, bütün kelimeleri ve cümleleri hem İngiliz hem de Amerikan aksanında dinleyebilirler.

 Kişisel Uçuş Kelime Kitabım: Öğrenciler istedikleri kelimeleri ve cümleleri kişisel kelime kitaplarına kaydedebilir ve bu cümleleri kendi dillerine çevirmek gibi düzenleyebilirler. Ayrıca öğrencinin kelimeyi hatırlamasını kolaylaştırmak için 5 farklı çeşitte alıştırmalar otomatik olarak oluşturulur.

 Sözlük: Öğrenciler, sözlük kullanarak kelimenin anlamına bakabilir ve Konuşan Profesör aracını kullanarak bu kelimenin telaffuzunu duyabilirler.

 Benim Kişisel Sözlüğüm: Öğrencilerin sözlükte anlamına baktığı tüm kelimeler kişisel sözlüklerine otomatik olarak kaydedilir. Öğrenciler, bu cümleleri kendi dillerine tercüme etmek gibi düzenlemeler yapabilir ve öğrencilerin bu kelimeleri hatırlamaları için gerekli alıştırmalar otomatik olarak oluşturulur.

 Uçuş Referans Kitabı: Müfredatta bulunan 49 dilbilgisi konusu Uçuş Dilbilgisi Kitabında sadece uçuş dili kullanılarak açıklanmıştır. Konuşan Profesör sayesinde yazılanları dinleyebilirsiniz.

 Mesaj Sistemi: Climb Level 4'teki mesaj sistemini kullanarak öğrenciler birbiriyle kolayca iletişim kurabilirler. Ve bildiğiniz gibi Konuşan Profesör yazılı metinleri konuşmaya çevirebilir.

PRONUNCIATION - TELAFFUZ

Bu eğitim programı, öğrencilerin telaffuzlarını geliştirmek için ses tanıma teknolojisinde son gelişmelerini kullanır. Telaffuz eğitimi bir değerlendirme sınavıyla başlar.

Öğrenciler, telaffuz eğitimlerini müfredat üzerinden sistematik olarak görebilir ya da "Akıllı Hoca" aracını kullanarak yoğunlaşmaları gereken alanları belirleyebilirler. Örneğin; bir öğrencinin "w"   "v" sesleri üzerinde daha fazla alıştırma yapması gerekmezken bu öğrenci "j"   "y" seslerinde zayıf olabilir.

CURRICULUM - MÜFREDAT

Müfredatımız, Eurocontrol tarafından belirlenen pilot-kontrolör iletişimden önemli taşıyan dili içerir ve 9 bölüme ayrılmıştır. (ICAO belge 9835 "ICAO dil yeterlilik sınavını" uygulama kılavuzu, Ek B-10):

1. Zaman, süre, programlar ve yakıt
2. Sağlık
3. İnsanlar
4. Hava
5. Teknoloji
6. Havalimanları
7. Kargo, malzemeler ve ısı
8. Uçuş, hareket ve coğrafya

Tüm bu bölümler 3 kısma ayrılır ( her biri 3-4 saat yaklaşık) ve bunlar da kendi içerisinde dörde ayrılır:

a. Dilbilgisi alıştırmaları
b. Kelime alıştırmaları
c. Dinleme alıştırmaları
d. Akıcılık/ Etkileşim alıştırmaları

Tüm bölümler, ICAO içn gereken yetenekleri pekiştirmek üzere tasarlanmıştır. Örneğin; dinleme bölümündeki alıştırmalar kelime bölümünde öğretilen kelimeleri içerir; ve akıcılık/etkileşim bölümünde öğrencilerin baş etmeleri gereken acil durumlar dinleme bölümünde karşılaştıkları konulara benzerdir.

GRAMMAR - DİLBİLGİSİ

Climb Level 4'te bulunan dilbilgisi bölümünün içeriği, ICAO level 4've daha fazlası için gerekli olan konuların incelenmesi üzerine oluşturulmuştur. ICAO level 4'teki dilbilgisi için şunları diyebiliriz:

"Temel gramer yapıları ve cümle modelleri rahatlıkla kullanılabilir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir."

Seviye 5 olduğunda ise:

"Temel gramer yapıları ve cümle modelleri tutarlı ve rahat bir şekilde kullanılabilir. Daha zor cümleler ise bazı anlam değişikliklerine yol açacak hataları bazen içerebilir."

Climb Level 4, öğrencilere İngilizcedeki hem basit hem de zor gramer yapıları ile ilgili pek çok alıştırma yapmasını sağlar. ICAO dil yeterlilik sınavını geçmek için gerekli olan en önemli 49 yapı ve zaman dilbilgisi bölümüne dahil edilmiştir.

Dilbilgisi alıştırmaları, dilbilgisi referans kitabı ile desteklenmektedir. Alıştırmalar, öğrencilerin dilbilgisindeki yapıların ve zamanların yapılarını ve anlamlarını kavramalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır; tüm alıştırmalar öğretilen yapıların sözdizimsel özelliklerini de geniş bir şekilde kapsar.

Dilbilgisi müfredatı, metne ve ses tanımaya bağlı alıştırmalar kullanılarak öğretilir.

VOCABULARY - KELİME BİLGİSİ

Bu bölümdeki alıştırmalar, öğrencilere kelime tanıma, üretme, kelimeleri bağlam içerisinde kullanma ve doğru telaffuz etme konusunda yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu müfredat sayesinde, öğretilen kelimeler pek çok kez tekrar edilir ve bu kelimelerin akılda kalması daha da kolaylaşır. Bu alıştırmalar, öğrencilere farklı öğrenme yollarını gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanılan dil sözlü, yazılı ve görsel olarak sunulur. Öğrenciler, Uçuş Kelime Kitabında tekrar etmek istedikleri kelimeleri kaydedebilirler. Bu kelimeleri kendi dillerine tercüme edebilir ve örnek cümleleri ve tanımları dipnot düşebilirler.

COMPREHENSION - ANLAMA

ICAO level 4 sınavı, öğrencilerin alışıldık ve alışılmadık durumları anlamalarını bekler. Climb Level 4 ise pilot-kontrolör arasındaki iletişimi dinleyerek size geniş pratik imkanları sağlar. Bu alıştırmalar, eğitimci geçmişi olan uçuş personeli tarafından hazırlanmıştır ve aynı hava sahasında pek çok hava aracını kontrol etmenin gerçek sorunlarını yansıtır. Dinlediğimizi anlama bölümü, gerçekçi sorunları ve acil durumları yansıtır. Müfredat ayrıca uçuş haberleri ve uçuş güvenliği konusunda en iyi alıştırma biçimi olan "Uçuş Okulu" programlarını da içerir. Anlama bölümündeki müfredat aşağıdaki konuları içerir:

 Birbirinden farklı uluslar arası aksanlar
 Kontrol alıştırmaları
 Müfredatta yer alan kelimeler ve dilbilgisi

FLUENCY/INTERACTIONS - AKICI KONUŞMA / ETKİLEŞİM

ICAO level 4 ve daha fazlası öğrencilerin "yeterli bir tempoda esnek bir dille konuşabilmeleri ve mesajlara hemen, uygun ve açıklayıcı cevaplar vermeleri" gerekmektedir. Personelin ayrıca "kontrol, onay ve açıklama yoluyla yanlış anlamaları ortadan kaldırmaları" gerekir.

Climb Level 4, öğrencilerin akıcılığını ve etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla çok çeşitli alıştırmalara sahiptir. Konuşmaların akıcı olmamasının bir sebebi dilbilgisi ve kelimeleri kontrol etmek amacıyla duraklamaktır. Tüm bölümlerde bulunan akıcılıkla ilgili alıştırmalar, o bölümde öğretilen dilbilgisi ve kelimeleri temel alır. Alıştırmalar, sınırlı kalıplarla başlayıp daha özgün alıştırmalara doğru yönelir. Örneğin; öğrenciler

1. Cümleleri akıcı bir şekilde okurlar (sınırlı kalıplar)
2. Cümleleri dinlerler ve tekrar ederler (etkileşimli okuma)
3. Düşüncelerini tarif ederler (özgün anlatım)

Bütün alıştırmalarda, öğrencilere konuşurken duraklamaları ve konuşma hızları hakkında geri bildirim verilir.

Climb Level 4, yanlış bilgileri ve anlamaları tanımada ve çözümlemede kapsamlı alıştırmalar sunar. Öğrencinin, pilotla konuşan kontrolör rolünü oynadığı etkileşimli alıştırmalar da bulunmaktadır. Bu alıştırmalarda eğer pilot, kontrolörün bildirimlerini yanlış anlarsa öğrenci bu yanlış anlamayı düzeltmek zorundadır. Bu alıştırmalar da uçuş personeli  tarafından yazılmıştır ve yanlış tekrarlama, uçuş seviyesinden sapma, altimetre basıncı ayarları konusunda karışıklık gibi ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların en yaygın sebepleri üzerinde durur.

Akıcılık ve etkileşim konusunda oluşturulan müfredat birbirinden farklı pek çok uluslar arası aksanı kapsar.

USAGE & RESULTS DATA - KULLANIM & SONUÇ BİLGİLERİ

Öğrenciler, aşağıdaki bilgileri görebilir:

 Programla ilgili tarih ve zaman bağlantıları
 Her bölümün süresi
 Program sırasında harcanan toplam zaman
 Her alıştırmanın sonucu
 Her bölümün sonucu
 Her modülün sonucu

Yönetici şifresi sayesinde bütün bilgiler (bireysel ya da grup öğrencilerin bilgisi) işverenlere iletilir.

Bütün bilgiler "csv" (örneğin Excel) formatında yazılabilir ya da dönüştürülebilir.

TECHNICAL REQUIREMENTS - TEKNİK ÖZELLİKLER

Eğer bilgisayarınız yeniyse genel olarak Climb Level 4'ü kullanırken hiçbir sorunla karşılaşmazsınız.
Çalıştırabileceğiniz sistemler
 Windows 98 ve üst sürümler,
 Mac OS X

Web tarayıcılar
 Internet Explorer 6 ya da üst sürümleri
 Opera 8 ya da üst sürümleri
 Firefox 3 üst sürümleri
 Safari 3 üst sürümleri

Yukarıda sıraladığımız web tarayıcıların en üst sürümlerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Tarayıcınızda Javascript olmalı ve açılan engelleyiciler etkisiz bırakılmalıdır.

Plug-ins - Ekler
 Adobe Flash Player 8 ya da üst sürümler, ( ücretsiz indirmek için buraya tıklayın ).
Adobe Flash Player'in en son sürümünü yüklemenizi tavsiye ederiz.

Internet Bağlantısı (hızınızı www.speedtest.org adresinden kontrol edebilirsiniz)
 En az: 300kb / saniye
 En uygun: 1mb / saniye

Ses
 16-bit ses kartıyla uyumlu
 Mikrofon ve kulaklık

Ekran
 Çözünürlük: En az 1024 x 768
 Renkler: en az 16 bit yoğunluğu

Discover İngilizce & Almanca Kursu TOEFL Test Merkezi  II  Bakırköy 1: Ebuzziya Cad. No: 19 Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 660 50 26 Pbx  II  Bakırköy 2: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No: 10 Kat:1-2
Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 570 18 32 (Pbx)  II  Kadıköy: Halitağa Cad. No: 76 Kadıköy / İstanbul Tel.: 0216 414 78 18 Pbx  II  Site Haritası  II  Kullanım Koşulları  II  www.discoverist.com © 2010 Tüm
hakları saklıdır.  II  Site en iyi 1024x768 piksel çözünürlükte ve Internet Explorer'da çalışır.  II  Animasyonlar için Macromedia Flash Player 'ın gereklidir.  II  Web Danışmanlığı: Webimbenim