30 Eylül 

İngilizce Online Sınavlar

Duyurular

Bu İlkbahar İngilizce Konuşun. En uygun ücretlerle İngilizce öğrenme fırsatı Discover'da devam ediyor. Yeni dönem İngilizce programlarımızın kayıtları başlamıştır. İngilizce Kursu Discover demektir.

Tümünü Gör

Dili Bir İletişim Aracı Olarak Ele Alır...

1- Dili bir iletişim aracı olarak ele alır. Tüm iletişimsel aktivitelerin sosyal bir amacı olduğunu ve öğrencilerin her zaman syleyecek birşeyleri olduğunu savunur.

2- İletişim geniş bir işlevler (bilgi edinme, özür dileme, duyguların ifade edilmesi vs.) ve kavramlar (geç kalma için çzür dileme, en yakın postanenin nerede olduğunu öğrenme vs.) yeşpazesini içerir.

3- İletişimsel yaklaşıma dayanan yeni müfredatlar, ilk aşamalardan itibaren iletişimsel becerileri sundular. 1970'lerde ortaya çıkmış bir akım olan "Modern dillerde sınıflandırılmaş hedefler" kısa zamanlı görevlerle öğrencilerin dikkatini çekmeyi ve motivasyonlarını yüksek tutmayı başarmıştır.

4- Bu zamana kadar dil bir boşluk içinde, yani ileitşimden ziyade sadece dil ya da sınav geçme amaçlı olarak öğretilmişti. Profesor Dodson, "mesaj" düzeyindeki dil ile "araç" düzeyindeki dilin ayrımını şöyle yapar;

a) Genç bir bayan öğretmen, yedi yaşındaki öğrencilerine yaşlarını nasıl söyleyeceklerini öğretir. Burada öğretmen, öğrencilerinin yaşlarını biliyor olmasına rağmen o yapıyı sadece öğrenmek amacıyla pratik ediyorlar. Profesor Doodson'a göre, öğrenciler burada yabancı dili sadece araç düzeyinde kullanıyorlar.
b) Aniden sınıftaki meraklı bir öğrenci, dili mesaj düzeyinde kullanabilmek için elini kaldırıp öğretmene kaç yaşında olduğunu soruyor. Öğrenci bu soruyu sadece öğretmenin yaşını öğrenmek için sorduğundan dolayı, bu tamamen farklı ve yüksesk bir düzeyde, mesaj seviyesinde kullanılmış bir dildir.
c) Dilin mesaj seviyesinde kullanılabilmesi için, ilk etapta araç seviyesinde kullanılabilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin, dili asıl amaç olan mesaj gönderme ve alma amacıyla kullanamamaları ve araç seviyesini ötesine geçememeleri asıl sorun teşkil eden noktadır. Öğrencilere, dili aktif bir şekilde ve gerçek amaçlar doğrultusunda kullanmaktan ziyade, dil hakkında bir şeyler öğretmişlerdir.
d) Ulusal müfredattan önce yabancı dil öğretimi neredeyse sadece araç seviyesşinde bırakılmıştı ve iletişimsel becerilerin sınanması ve dilin kullanılmasının programlardaki yeri çok azdı.

5- Sınıf aktiviteleri, dilin şeklinden çok anlamına odaklanarak öğrencilerie hedef dili anlamlı amaçlar doğrultusunda kullanmaları için en üst düzeyde fırsatlar sunmaktadır.

6- Hedef dilin olağan sınıf yönetiminde ve ders anlatımında kullanılması, dopal dil edinimi sürecini yansıtır.

7- Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarıyla yönlendirildiğinden dolayı, ietişimsel yaklaşım öğrenci merkezlidir.

8- Aksan, fonksiyonel dil üzerinedir. Yani öğrenciler, hedef dilin kopnuşulduğu yabanci bir ülkeye gidip günlük durumlarla başa çıkmayı öğrenerek oradaki oradaki geröçekliğe hazırlıklı olabilmektedirler.

9- Sınıf, tekrardan ziyade anien ortaya çıkan yaratıcı rollere, araştırmalara, projelere ve oyunlara odaklanarak, öğrencilere gerçek hayattaki durumlara benzer durumlarda gerçek iletişim imkanını sunmalıdır.

10- Çift ve grup çalışmalarını içeren aktif öğrenme ön plandadır.

11- Sınıfta dinleme ve konuşma becerilerine odaklanılması ve sadece öğretmeni dinlemekten ziyade sesleri çıkarmak, hata yapma şansını yakalamak ve nasıl yanlışlar yapıldığını görmek yoluya dil ile etkileşimde bulunulan zaman süresi, ifade kolaylığı sağlaması açısından çok önemlidir.

12- Hatalar dil öğrenimini doğal bir parçasıdır. Dili aniden ve yaratıcı bir şekilde kullanmaya çalışan öğrencilerin hata yapmaları çok normaldir. Bu hataların sürekli düzeltilmesi gereksiz, hatta yaratıcılığı sekteye uğrayan bir faktördür. Bu yaklaşıma göre dilin yapısından çok, öğrencilerin konuşarak iletişim kurmaları daha önemlidir.

13- İletişimsel yaklaşım sadece konuşma becerileriyle sınırlı değildir. Öğrencşlerin 4 beceride de (okuma, yazma, dinleme, konuşma) okuma ve yazma becerileri de aynı zamanda geliştirilmelidir.

14- Dil bilgisi, daha yaratıcı yaklaşımlara beraber, klasik yollarla, daha az sistematik bir şeklde de öğretilebilir.

15- Dilin analizi ve gramerin açıklanması bazi öğrencileri üzerinde işe yarayabilir fakat hedef dilin geniş bir şekilde kullanılması bütün öğrenciler için fayda sağlayacaktır. Öğrencilerin belirli ve sürekli aralıklarla hedef dilde söylenmiş bir çok şeye gereksinimi olacaktır. Böylece o dili, sadece belirli sözcüksel noktaların edinimiyle kalmayarak benimserler.

16- İletişimsel yaklaşım, öğrencilerin ilgilerine adapte edebilmek için dili kişiselleştirir.

17- Deyimler ve günlük ifadeler (hatta zaman zaman argo) de günlük kullanımın birer parçasıdır.

18- Öğrencilerin ana dillerinden de aşina oldukları konuların kullanımı öğrencilerin motivasyonlarını arttırır ve böylece daha aktif bir şekilde derse katılmalarını sağlar.

19- Öğretimde kullanılan materyaller, öğrencilerin kendi hayatlarıyla ilgili olmalı ve yaşlarına uygun materyaller seçilmeli. Materyallerin düzenli olarak değimesi de öğrencilerin ilgisini uyanık tutar.

20- Dilin monoton ve "araç" odaklı olması gerekmez fakat doğala ve yapılandırılabilir olabilir. Dil asla statik bir yapıda değildir. Hayat da aynı şekilde hazırlıksız ve farkında olmadan sürer.

21- Dilin doğaçlama bir şekilde kullanılması öğrencilerin beklenmeyen durumlarda kendilerine olan güvenlerini arttırır.

22- İletişimsel yaklaşım, daha ilginç ve motive edici olan özgün kaynaklardan faydalanır. Bu tarz materyaller, bir yabancı dil sınıfında ana dili İngilizce olan toplulukların öğrenci üzerinde yapacağı etkininbenzerini oluşturmaya yardımcı olur. Gazete küpürleri, makaleler, şiirler, tarifler, videolar vs. Gibi şeylerden fayalanılabilir.

23- Sadece bir ders kitabıyla sınırlı kalmamak önemlidir. Bir ders kitabının sayfa sayfa işlenmesi gerektiği düşünülmemelidir. Ders kitabı sadece başlangıç için araçtır. Biraz hayal gücüyle ders kitapları daha iletişimsel bir yolla kullanılabilir. Öğretmen, sadece kitaba bağlı kalmaktan ziyade, dile olan hakimiyetine güvenmelidir.

24- Görsel uyarıcıların kullanılması, kullanışlı iletişimsel dilin gelişimi açısından önemlidir.

Communicative Approach (İletişimsel Dil Öğretimi)

İletişimsel dil öğretimi bir ikinci ve yabancı dil eğitimi yaklaşımıdır. Ayrıca "Yabancı Dilde İletişimsel Yaklaşım" ya da sadece "İletişimsel yaklaşım olarak da adlandırılır.

İletişimsel Yaklaşımın Diğer Metodlar İle İlişkisi
Tarihsel olarak İletişimsel yaklaşım, İşitsel Dil Metodu'na alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve kavramsal-işlevsel müfredfatın gelişmişi olarak düşünülebilir.

İşitsel Dil Metodu
İşitsel Dil Metodu, II. Dünya Savaşından sonra yabancı dilde dinleme ve konuşma yeterliliği ihtiyacının doğrudan bir sonucu oarak ortaya çıkmıştır. Davranışçılık, dolayısıyla da tekrtar ve alışkanlık şekillendirme ile doğrudan ilişkilidir. Bu metodda yanlışların sürekli tekrarlanmasının yapıların ve sesletimin yanlış olarak öğrenilmesine yol açacağından tekrarların tam ve doğru şekilde yapılmasının gerekliliği oldukça çok vurgulanmaktadır.

Sınıfta dersler genellikle dil bilgisi yapılarıyla organize edilmştir ve kısa diyaloglar şeklinde sunulur. Gnellikle öğrenciler konuşma kayıtlarını tekrar tekrar dinleyerek bu konuşmalara uygun mimik ve dil bilgisi yapılarını kullanmaya odaklanmışlardır.

İşitsel Dil Metodunu eleştirenler tekrar ve doğruluk üzerinde bu kadar yoğunlaşmanın öğrenciye hedef dilde iletişimsel becerileri kazandırmakta hiç yardımcı olmadığını savunmuşlardır. Noam Chomsky, dilin bir davranış yapısı olmadığını, ve sıradan dilsel davranışların karakteristik olarak mükemmel soyutluk ve karmaşıklık kurallarına uygun cümleler oluşturmayı içerdiğini savunmuştur.

Dil öğretimin organize etmek ve sunmak için yeni yollar arayanlar, kvramsal-işlevsel müfredata destek verdiler ve sonuç olarak da İletişimsel Yaklaşımı, ikinci ve yabancı dil eğitiminde en verimli yol olarak gördüler.

Ayrıca İşitsel Metodu savunanlar başarılarını, dilin alışkanlıklarla ilgili olan yönlerine, özellikle de sesletime addederler. Kavramsal-İşlevsel Müfredat, bir metod ya da yaklaşımdan çok, bir dil öğretimi programı düzenlemesidir. Kavramsal-İşlevsel müfredatta öğretim, daha öceleri de İşitsel Dil Metodunda olduğu gibi gramer yapıları bağlamında değil, "kavramlar" ve "işlevler" bağlamındadır.

Bu modelde "kavram"; insanları iletişim kurduğu bir bağlam, "işlev" ise; verilen bağlamdaki belirli bir amaçtır. Örnek verecek olursak; alışveriş bağlamı fiyat ve ürün özelliklerini öğrenme ve pazarlık gibi kavramları içerir.

Kavramsal-İşlevsel Müfredat destekçileri, bir çok gerçek hayat bağlamında, etkili bir şekilde iletişim kurma becerilerini geliştirmeye yardımcı olarak İşitsel Dil Metodu'nun eksik yönlerini giderdiklerini savunurlar.

Öğreterek Öğrenme
Öğreterek öğrenme, Almanyada uygun olarak kullanılan bir metoddur. Öğrenciler, öğretmenin yerine geçrek kendi arkadaşlarına öğretirler.

İletişimsel Dile Eğitimine Genel Bakış
Kavramsal-İşlevsel müfredatın bir programı olan İletişimsel Yaklaşım, öğrencilerin hedef dili bir çok çeşitli bağlamda kullanmalarına ve dil işlevlerini öğrenlemerinde yardımcı olmaya çok büyük vurgu yapar.

İşitsel Dil Metodu'nun tersnine İletişimsel Yaklaşımın asıl amacı, öğrencilere doğru sesletim becerisi kazandırmak ve mükemmel gramer yapıları geliştirmelerinde yardımcı olmaktan ziyade anlam yaratmalarında yardımcı olmaktır. Bu da başarılı bir yabancı dil öğretiminin, öğrencilerin dilin resmi ve sosyolinguistik yönlerinin makul yeterlilikle iletişim kurmada kullanılması olarak tanımlanabilecek iletişim yetenekleri geliştirmeleriyle değerlendirilmesi anlamına geliyor.

İletişimsel Yaklaşım kesin olarak belirlenmiş sınıf aktiviteleri içeren bir öğretim metodundan ziyade ,daha geniş bir öğretim yaklaşımı olarak şekillenmiştir. Kısacası, İletişimsel Yaklaşım, genel prensipler listesi olarak tanımlanabilir. Bu listelerin en kabul görenlerinden biri de David Numan' a ait olan İletişimsel Yaklaşımın beş öğesidir. Bunlar;

1- Hedef dille etkileşim yoluyla iletişimin öğrenilmesi
2- Öğrenme ortamında sunulan özgün metinler
3- Öğrencilerin sadece dile değil, öğrenme yönetimi sürecine odaklanmaları için fırsatları temini
4- Sınıf öğretiminde önemli bir yeri olan kişisel deneyimlerin geliştirilmesi
5- Sınıf öğretiminin sınıf dışı aktivitelerle ilişkilendirilmesi.

Bu beş özellik sınıf içinde ve dışında kullanıldığı için, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarıyla yakından ilişkilidir. Bu geniş tanımlama çerçevesindeöğrencilerin iletişimsel becerilerini geliştirmeye yönelik ve geniş bir bağlam içerisinde olan herhangi bir uygulama yararlı öğretim tekniği olarak görülür.

Bundan dolayı iletişimsel yaklaşım sınıfta sesletim ve gramer temelli aktivitelerin yanısıra, öğrenciler arasında anlaşma ve işbirliği gerektiren grup ve ikili çalışmalar, öğrencilerin güven kazanmalarına yardımcı olacak akıcılık temelli alıştırmalar, dil işlevlerinin kullanılmasını geliştirilmesini sağlayan rol üstlenme aktiviteleri şeklini alır.

1990'ların ortalarında , Dogme 95 Manifestosu, yazılı materyallerin İletişimsel Yaklaşımı etkileyebileceğini öne süren "Dogma ELT" yoluyla dil eğitimini etkilemiştir. Dogme ELT'nin amacı gerçek konular üzerinde gerçek diyaloglar olduğundan dolayı asıl öğrenme amacı iletişimdir.

İletişimsel Yaklaşımdaki Sınıf Aktiviteleri
- Rol üstlenme
- Röportajlar
- Bilgi boşlukları
- Oyunlar
- Dil değişimleri
- İncelemeler
- İkili çalışmalar
- Öğreterek öğrenme

Ancak İletişim yaklaşımdan faydalanan tüm programlar aktivitelerini bunlarla sınırlandırmak zorunda değillerdir. Bazı programlar, zaman zaman çeşitli dil bilgisi testler veya iletişimsel olmaya alıştırmalar kullanabilirler.

İletişimsel Yaklaşım Eleştirileri
Bu yaklaşıma yapılan en büyük eleştirilerin biri de Michael Swan tarafından ELT Journal dergisinde 1985 yılında yapılmıştırHenry Widdowson da aynı yıl yine ELT Journal dergisinde İletişimsel yaklaşıı savunarak bunu eleştiriyi cevaplamıştır. Yakın tarihlerde de öğrenmenin gerçekleştiği bağlama yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle İletişimsel Yaklaşım eleştirilmiştir.

Genellikle, İletşimsel yaklaşımın öğretmenin öğrenciyi anladığı sürece verimli olacağı düşünülmüştür. Eğer öğretmen ve öğrenci benzer coğrafyalardan geliyorlarsa, öğretmen öğrencilerin anadillerinden kaynaklanan hatalarını daha kolay anlayabilecektir.

Bu gözlem İletişimsel Yaklaşımın yeni bir uygulamasını gerektirebilir. Uygulanan teknik, herhangi bir hedef dil konuşmacısının ne dediğinin ve nasıl tepkiler verdiğinin anlaşılmaya çalışıldığı bir program olmalıdır.

0212 660 50 26

Discover İngilizce & Almanca Kursu TOEFL Test Merkezi  II  Bakırköy 1: Ebuzziya Cad. No: 19 Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 660 50 26 Pbx  II  Bakırköy 2: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No: 10 Kat:1-2
Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 570 18 32 (Pbx)  II  Kadıköy: Halitağa Cad. No: 76 Kadıköy / İstanbul Tel.: 0216 414 78 18 Pbx  II  Site Haritası  II  Kullanım Koşulları  II  www.discoverist.com © 2010 Tüm
hakları saklıdır.  II  Site en iyi 1024x768 piksel çözünürlükte ve Internet Explorer'da çalışır.  II  Animasyonlar için Macromedia Flash Player 'ın gereklidir.  II  Web Danışmanlığı: Webimbenim