GMAT Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular FAQ

GMAT Sınavı Ne Zaman Nerede Yapılır?
Bilgisayarlı GMAT CAT sınavları Kuzey Amerika'daki 400'e yakın sınav merkezi ile Kuzey Amerika dışında ülkelerde yapılmaktadır. Sınav merkezleri genelde üniversiteler, kolejler, bazı liseler, ETS ofisleri ve Sylvan Teknoloji Merkezleri'nde yer alır. Kuzey Amerika dışındaki bilgisayar ağının gerekli yeterliliğe ulaşamadığı yerlerde GMAT sınavları hala kâğıt üzerinde yapılmaktadır.

GMAT sınavlarının kâğıt kalemle yapıldığı zamanlarda yılda ancak üç kere düzenlenebilen bu sınav, günümüzde bilgisayar merkezlerinde her ayın üç haftasında sürekli olarak yapılmaktadır. Test saatleri ve günleri sınavı yapan merkezler arasında değişiklik gösterebilir. GMAC, sınav merkezlerinin yıl boyunca haftanın altı günü ve günde 10 saat açık kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sınav için başvuruda bulunduktan hemen sonraki iki gün içinde sınava girebileceğiniz gibi, sınav merkezine yapılan başvuruların yoğunluğuna göre birkaç hafta beklemek zorunda da kalabilirsiniz.

GMAT İçin Nasıl Kayıt Olunur?
Bilgisayara dayalı GMAT sınavına test merkezlerinden bir randevu alarak kayıt olabilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki yollardan herhangi birisini kullanabilirsiniz:

- Doğrudan sınav merkezlerinden birini arayabilirsiniz.
- GMAC web sitesi www.gmac.com vasıtasıyla kısa bir süre sonra internet üzerinden (Visa, MasterCard ya da American Express Kartları ile) kayıt yaptırmak mümkün olacaktır.

GMAT Sınavına Tekrar Giriş
GMAT'a istediğiniz kadar girebilirsiniz, aynı ay içinde iki kez giremezsiniz. Örneğin, Kasım ayının herhangi bir gününde GMAT'a girdiyseniz, Aralık ayının herhangi bir gününde tekrar girebilirsiniz. Bütün tekrarlar için benzer prosedürler geçerlidir.

GMAT Sınavının İptali
Sınavdaki performansınızdan memnun kalmadıysanız ve bu sınavdan alacağınız puanın kayıtlara geçmesini istemiyorsanız sınavı iptal ettirebilirsiniz. Bu iptal işlemini henüz sınav sırasında ya da sınavdan hemen sonra kendiniz yapabilirsiniz. Bunun yanında, sınav esnasında mola verdiğinizde belli bir sürenin aşılması durumunda sınavınız yapılan bir uyarıdan sonra hemen kendiliğinden iptal olacaktır.

Sınav sonrasında resmi olmayan test sonuçları öğrenildiği takdirde bu sınavın iptali artık mümkün olmamaktadır. Gayri resmi sınav sonucunun alınmadığı durumlarda ise sınava girdiğiniz günden itibaren bir hafta içinde sınavınızın iptalini isteyebilirsiniz. Okullara gönderilen sınav sonuç belgelerinde iptal edilen sınavlara ilişkin bilgiler de yer alır, fakat sınav iptalinin kabul aşamasında öğrenciler açısından herhangi bir dezavantajı yoktur.

GMAT Testinin Amacı
Lisansüstü İşletme Kabul Sınavı (Graduate Management Admission Test - GMAT), kabul görevlilerine, danışmanlara ve MBA adayı öğrencilere lisansüstü düzeyde bir işletme eğitimi almak için gerekli akademik yeterlikler hakkında bir fikir vermek amacıyla hazırlanmaktadır. GMAT, kabul aşamasında göz önünde bulundurulan unsurlardan sadece biridir. Lisans derecesi genel not ortalaması, profesyonel iş deneyimi, tavsiye mektupları ve kişisel ifade gücünü ölçen 'essay' / başvuru yazılarıyla birlikte değerlendirilen GMAT sınav sonuçları MBA programlarına kabul edilecek öğrencileri belirlemek için kullanılır.

GMAT Sınavını Kim Hazırlar, Kim Uygular?
GMAT, Eğitsel Sınav Servisi (Educational Testing Service-ETS) tarafından Lisansüstü İşletme Eğitimi Kabul Konseyi (Graduate Management Admission Council - GMAC)'nin de katkılarıyla hazırlanan bir sınavdır.

ETS sınav sistemini geliştirmek için araştırmalar da yürütmektedir.

GMAC işletme okullarının uygulayacakları politikaları ve kabul prosedürleri belirlemekte ve başvuruda bulunan adaylar için kılavuzlar hazırlamaktadır. GMAC lisansüstü işletme okulunun temsilcilerinin katılımıyla oluşur.

ETS ve GMAC, her ikisi de kamu kuruluşlarıdır.

GMAT, Lisansüstü İşletme Okullarına Kabul için Mutlaka Gerekli Mi?
Dünya'da yaklaşık 850 Lisansüstü İşletme Okulu kabul edeceği öğrencilerin GMAT sınavında belli bir puanı aşması gerekmektedir. Bununla birlikte 450'ye yakın İşletme Okulu GMAT'I zorunlu tutmamakla beraber kabul aşamasında dikkate almaktadır. Genellikle ABD dışındaki okullar kabul edecekleri öğrencileri GMAT'a göre daha hafif sınav sistemleri ya da değerlendirme araçları kullanarak belirler.

GMAT Sonuçları İşletme Okulları Tarafından Nasıl Değerlendirilir?
Her okul kabul edeceği öğrencileri belirlerken GMAT puanlarına ne kadar önem vereceğini kendisi belirler. Okulların bu konuda izledikleri politikalar oldukça farklılık gösterse de temelde üç ana kategoriye ayırabiliriz:

- GMAT puanı ve GPA/genel not ortalamasına eşit ölçüde ağırlık veren okullar,
- GMAT puanına GPA'den daha fazla önem veren okullar,
- GPA'e GMAT puanından daha çok önem veren okullar

Bilgisayara Dayalı GMAT Sistemi Nasıl Çalışıyor?
GMAT sınavının hem sayısal hem de sözel bölümünde bilgisayar sistemi sizinle sürekli etkileşim içersindedir. Böylece yeteneklerinize ve bilgi birikiminize göre sınavın zorluk derecesi ayarlanmaktadır.

İlk sorular genelde orta zorlukta sorular olacaktır. İlk sorulara yanlış cevaplar verdiğiniz takdirde, GMAT CAT sistemi onlara göre daha kolay fakat içerik açısından değişebilen sorular yöneltir. Bu soruların doğru cevaplandırılması durumunda ise bilgisayar sistemi size daha zor ve yine içerik bakımından farklılık gösteren sorular soracaktır. Buradan hareketle herhangi bir bölümün sonunda karşınıza çıkan soruların baştakilere oranla yeteneklerinizi daha iyi ölçen, zorluk bakımından daha dengeli sorular olacağı söylenebilir. GMAT CAT sınavın zorluk derecesini ayarlarken soruların toplam sayısında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

GMAT CAT bilgisayara dayalı sınav sisteminin öğrenci ile etkileşim kuran yapısının bir sonucu olarak sistemin puanlama yöntemi biraz karışık gelebilir. Sayısal ve sözel bölümlerin puanlamasında aşağıdaki üç faktör göz önünde tutulur:

1. Kaç soruyu doğru olarak cevaplandırdığınız,
2. Doğru cevapladığınız soruların zorluk derecesi,
3. Doğru cevaplarınızın soru tipleri ve farklı yeteneklerinizi ölçen bölümler arasındaki dağılımı.

GMAT CAT Nasıl Değerlendiriliyor?
Bilgisayarlı sınav sistemi GMAT CAT'in öğrenci ile sürekli etkileşim halinde olması ve soruları sınav sırasında belirlemesi sebebiyle puanlama sistemi oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Sınavdan alacağınız puan cevaplarınızın doğruluk oranına ve yanıtladığınız soruların zorluk derecesine göre belirlenir. Bu sebeple ilk başta sınava kötü başlasanız bile daha sonra göstereceğiniz üstün bir performansla oldukça yüksek bir puan alabilirsiniz.

GMAT sınavı öğrencileri dört alanda değerlendirmeye tabi tutar:

1. Sayısal Bölüm Puanı: Cevaplarınızın doğruluk oranı ve karşılaştığınız soruların zorluk derecesine göre 0 ile 60 arasında bir puan alırsınız.
2. Sözel Bölüm Puanı: Sözel bölümde gösterdiğiniz performans yine soruların zorluk derecesi ve cevaplarınızın doğruluğuna göre 0 ile 60 arasında bir puanla değerlendirilir.
3. Toplam puan: Sayısal ve sözel bölümlerin her ikisindeki başarınız dikkate alınarak 200 ile 800 arasında bir puan verilir.
4. Analitik Yazınsal Değerlendirme puanı: Yazılarınızla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak bulunur. Ondalık bir puanlama çıktığı takdirde en yakın tam sayıya tamamlanır ve 0 ile 6 arasında bir puan değeri alır.

0212 660 50 26

Discover İngilizce & Almanca Kursu TOEFL Test Merkezi  II  Bakırköy 1: Ebuzziya Cad. No: 19 Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 660 50 26 Pbx  II  Bakırköy 2: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No: 10 Kat:1-2
Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 570 18 32 (Pbx)  II  Kadıköy: Halitağa Cad. No: 76 Kadıköy / İstanbul Tel.: 0216 414 78 18 Pbx  II  Site Haritası  II  Kullanım Koşulları  II  www.discoverist.com © 2010 Tüm
hakları saklıdır.  II  Site en iyi 1024x768 piksel çözünürlükte ve Internet Explorer'da çalışır.  II  Animasyonlar için Macromedia Flash Player 'ın gereklidir.  II  Web Danışmanlığı: Webimbenim