GMAT Sınav Formatı ve Hazırlık İpuçları

GMAT sınavı çoktan seçmeli (Sözel, Sayısal) ve Kompozisyon (Analytical Writing Asessment) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Sözel Sayısal
41 soru 37 soru
75 dk. 75 dk.

Bilgisayarlı GMAT Test Sisteminin Yapısı:
Sınav öncesi bilgisayar eğitim verilmektedir. Sınavda 60 dakikalık yazınsal analitik değerlendirme bölümü vardır. Bu bölümün 30 dakikası herhangi bir konu üzerine yazılan değerlendirme yazısı; 30 dakikası da bir tartışma konusunun analizi şeklindedir.

5 dakikalık teneffüsün ardından 75 dakikalık sayısal bölüme geçilir. Sayısal bölümde 23-24 soruluk problem çözümü, 13-14 soruluk veri yeterliliği kısımları vardır ve toplam soru sayısı 37'dir.

5 dakikalık teneffüsün ardından 75 dakikalık sözel bölüme geçilir. Sözel bölümde 14-15 soruluk eleştirel yaklaşım, 14-15 cümle düzeltme, 12-14 soruluk okuduğunu anlama kısımları vardır ve toplam soru sayısı 41'dir.

Toplam Sınav Süresi: 3 saat, 20 dakika

Yazınsal analitik değerlendirme sorularının belirli bir sırası yoktur.

Sayısal ve sözel bölümlerin de sırası belirlenmemiştir ve her iki bölümde de değişik tipteki sorular karışık olarak verilir.

9 sayısal 11 sözel ya da her iki bölümden 10'ar soru olmak üzere tüm sınavda toplam 20 soru puanlamaya dahil değildir.

Prosedürler:
Müsvedde kâğıt kullanımına izin verilir ve gerektiğinde sınav merkezi tarafından tedarik edilir, fakat sınav sonunda sınav gözetmeni bütün kâğıtları toplar.

Kurşun kalem kullanımına izin verilir ve gerektiği takdirde temin edilir.

Sessiz çalışan saatler kullanılabilir. Ancak bilgisayarlı test sistemi GMAT CAT'te kalan zaman her an ekranda gösterildiğinden ayrıca bir saate ihtiyacınız olmayacaktır.

Bilgisayar sisteminde herhangi bir soru ya da bölümü geçtikten sonra tekrar geri dönmenize izin verilmemektedir.

Sınav Öncesi Bilgisayar Eğitimi:
- Sınav başlamadan önce sınav sırasında bilgisayarı gerektiği kadar kullanabilmeniz için bir alıştırma yapılır.
- Fare kullanımı
- Ekranın dikey olarak hareket ettirilmesi
- Soruları cevaplandırma ve verdiğiniz cevapları değiştirme
- Sorulara verdiğiniz yanıtların onaylanması
- Bir sorudan diğerine geçme
- Yazınsal analitik bölümler için gerekli olan 'Word' işlemcisinin kullanımı
- On-line yardıma ulaşma
- Sınavın herhangi bir bölümünde o bölümle ilgili direktiflere erişim
- Bu bilgisayar eğitimi sırasında eğer isterseniz örnek soruları cevaplandırmak suretiyle alıştırma da yapabilirsiniz.
- Sınava geçmeden önce bilgisayar kullanma konusunda verilen bazı görevleri yerine getirerek gerekli yeterliliğe ulaştığınızı kanıtlamanız gerekecektir.

30'ar dakikalık Essay Bölümleri
GMAT sınavı, yazınsal becerilerinizin değerlendirildiği iki tane 30 dakikalık yazınsal analitik değerlendirme (Analytical Writing Asessment-AWA) bölümü içerir. Bu bölümler Sayısal ve Sözel sınav sorularından oluşan test bölümlerinden daima önce gelir.

1. Değerlendirme yazısı
2. Tartışma yazısı

Bu yazıların bilgisayarlı test sisteminin bir gereği olarak bilgisayarlardaki 'word' işlemcisi kullanılarak yazılması gerekir. Soruların el yazısı ile cevaplandırılmasına izin verilmemektedir.

Yazılan yazılar nasıl değerlendirilir?
GMAT sınavını değerlendiren insanlar değişik üniversite ve kolejlerin farklı akademik alanlarından gelen öğretim üyelerinden oluşur. Yazdığınız değerlendirme ve tartışma yazısı farklı kişiler tarafından okunur ve değerlendirilir. Yazınsal yetenekleriniz değerlendirilirken dört ana unsur göz önünde bulundurulur:

- İçerik: Destekleyici örnekler vererek her hangi bir konuyu ikna edici bir şekilde ve konu bütünlüğüne dikkat ederek savunabilme beceriniz.
- Organizasyon: Düşüncelerinizi bir bütün olarak düzenli bir şekilde ifade edebilme gücünüz.
- Dil: İngilizceyi kullanma beceriniz. (Diksiyon, kelime yeterliliği ve sözcük kullanımı)
- Dilbilgisi: Kullandığınız yazılı İngilizcenin cümle yapısı ve gramer açısından standartlara uygun olup olmadığı.

NOT: Bununla birlikte 'Robo-Reader' bilgisayar programı yardımıyla da yazdığınız essaylar sentaks, imla, yazım kuralları ve diksiyon bakımından değerlendirilir. Fakat içerik bakımından bu şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu yüzden insanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bulunan ortalama sonuç ile bilgisayar tarafından yapılan değerlendirme sonucu bulunan puan arasında fark olması durumunda yazdığınız yazılar iki ayrı değerlendirme üyesi tarafından daha okunur. Sonuç olarak dört kişinin verdiği puanların ortalaması alınır.

Sınav Sonrası İşlemleri
3 saat, 40 dakika sonra GMAT CAT sınavının sona ermesinin hemen ardından bilgisayar sistemi size şunları soracaktır:

1. Gayri resmi bir sonuç raporu isteyip istemediğinizi değerlendirme (AWA) hariç bütün bölümler için). Böyle bir rapor talep ettiğiniz takdirde daha sonra sınav sonuçlarınızı iptal etme hakkınızı kaybetmiş olacaksınız.
2. Sınav sonuçlarınızın hangi okullara gönderilmesini istediğiniz (İşletme okullarının tam listesi verilecektir.)
3. Sınav deneyiminiz hakkında birkaç soru (Bu sorular daha sonraki GMAT sınavları için, hazırlayıcı kurum ETS'ye yeni fikirler vermeye ve sınavın daha da geliştirilmesini sağlamaya yöneliktir.)

Son olarak, sınav sonunda test merkezi tarafından size sağlanan müsvedde kâğıtlarla kurşun kalemlerin iade edilmesi istenir.

0212 660 50 26

Discover İngilizce & Almanca Kursu TOEFL Test Merkezi  II  Bakırköy 1: Ebuzziya Cad. No: 19 Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 660 50 26 Pbx  II  Bakırköy 2: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No: 10 Kat:1-2
Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 570 18 32 (Pbx)  II  Kadıköy: Halitağa Cad. No: 76 Kadıköy / İstanbul Tel.: 0216 414 78 18 Pbx  II  Site Haritası  II  Kullanım Koşulları  II  www.discoverist.com © 2010 Tüm
hakları saklıdır.  II  Site en iyi 1024x768 piksel çözünürlükte ve Internet Explorer'da çalışır.  II  Animasyonlar için Macromedia Flash Player 'ın gereklidir.  II  Web Danışmanlığı: Webimbenim