GRE Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular FAQ

GRE'NİN İÇERİSİNDE NELER VARDIR?
Genel Yetenek sınavında katılımcıların sözel ve sayısal akıl yürütme, eleştirel düşünme ve analitik yazma becerileri ölçülür. Sorulan sorular her hangi bir alan bilgisine yönelik değildir. Sınav sözü geçen becerilerin genel olarak hangi düzeyde edinildiğini ölçmek üzere hazırlanmıştır. Genel Yetenek sınavı üç bölümden oluşur. Bölümlerle ilgili ayrıntılar şu şekildedir.

Analitik Bölüm
a. Katılımcıların karmaşık fikirleri açıkça ve etkili biçimde ifade etme
b. Öne sürülen iddiaları ve beraberindeki kanıtları inceleme
c. Fikirleri ilişkili neden ve örneklerle destekleme
d. İyi odaklanmış ve bütünleşik bir tartışma ortaya koyma
e. Standart yazma İngilizcesinin kurallarına hakim olma becerileri ölçer.

# Analitik bölümde soru tipleri şu şekildedir:
a. Konu Analizi: Katılımcılar ETS soru havuzundan bir konuyla ilgili kompozisyon yazarlar.
b. Argüman Analizi: Katılımcılar okuyacakları bir argümanı kompozisyon şeklinde incelerler.

Sözel Bölüm
a. Katılımcıların verilen yazılı metinleri okuyup anlamalarını ve içeriğini analiz etme, yorumlama ve değerlendirme,
b. Cümleleri oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri analiz etme,
c. Sözcükler ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrama becerilerini ölçer.

# Sözel bölümde soru tipleri şu şekildedir:
a. Sentence Completion: Katılımcılardan bir parçası eksik olarak verilmiş olan cümleleri tamamlamaları istenir. Bazı cümlelerde tek bir sözcük eksik olabileceği gibi bazılarında birden fazla sözcük de eksik olabilir. Katılımcılar cümleyi anlamca en iyi tamamlayan sözcük ya da sözcükleri verilen şıklar arasından bulmak zorundadırlar.
b. Analogy: Katılımcılardan verilen iki sözcük arasındaki kavramsal ilişkiyi çözümleyip, beş şık arasından aynı kavramsal ilişkiyi taşıyan sözcük çiftini bulması istenir.
c. Antonym: Katılımcılardan verilen herhangi bir sözcüğün anlamca zıt karşılığını, şıklardaki beş sözcük arasından seçmesi istenir. Sentence Completion, Analogy ve Antonym bölümleri katılımcıların sözcük bilgilerini ölçen sorular içerirler.
d. Reading Comprehension: Katılımcılara çeşitli bilimsel alanlardan seçilmiş metinler verilir ve bu metinlerle ilgili okuduğunu anlama soruları yöneltilir. Bu sorular metin içeriğinin ana fikri, detayları veya yorumlanması üzerine olabilir.

Sayısal Bölüm
a. Katılımcıların temel aritmetik, cebir, geometri ve veri çözümleme kavramlarını anlama
b. Sayısal akıl yürütme
c. Sayıları kullanarak problem çözme becerilerini ölçer.

# Sayısal Bölümde soru tipleri şu şekildedir:
a. Quantitative Comparison: Katılımcılara iki tane matematiksel ifade verilir, ve bu ifadeler arasında değer karşılaştırması yapması beklenir. Varılan sonucun ifade edilebilmesi için dört seçenek sunulur. Bu seçeneklere göre, matematiksel ifadelerin biri diğerinden sayısal değerce daha büyük veya küçük, ifadeler birbirine eşit ya da verilen bilgilerle herhangi bir yorum yapılması olanaklı değildir.
b. Problem Solving: Katılımcılardan temel matematik formüllerini kullanarak bir takım problemleri çözmeleri beklenir. Bir takım soruların çözümünde verilen grafik ve bilgilerin de değerlendirilmesi istenebilir.

BÖLÜM SORU SAYISI SÜRE
Analitik Yazma 1 Issue Task 45 dakika
Analitik Yazma 1 Argument Task 30 dakika
Sözel 30 30 dakika
Sayısal 28 45 dakika
Puanlandırılmayan Bölüm değişmektedir değişmektedir
Araştırma Bölümü değişmektedir değişmektedir

0212 660 50 26

Discover İngilizce & Almanca Kursu TOEFL Test Merkezi  II  Bakırköy 1: Ebuzziya Cad. No: 19 Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 660 50 26 Pbx  II  Bakırköy 2: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No: 10 Kat:1-2
Bakırköy / İstanbul Tel.: 0212 570 18 32 (Pbx)  II  Kadıköy: Halitağa Cad. No: 76 Kadıköy / İstanbul Tel.: 0216 414 78 18 Pbx  II  Site Haritası  II  Kullanım Koşulları  II  www.discoverist.com © 2010 Tüm
hakları saklıdır.  II  Site en iyi 1024x768 piksel çözünürlükte ve Internet Explorer'da çalışır.  II  Animasyonlar için Macromedia Flash Player 'ın gereklidir.  II  Web Danışmanlığı: Webimbenim